Повик за ангажирање на експерт

 Проект: „Успешни во единство“ Повик за ангажирање на експерт  Асоцијацијата за правно економски истражувања и едукација “ЈУРИДИКА”, во рамки на проектот „Успешни во единство“, финансиран од Европската Унија, објавува повик за прибирање на понуди за ангажирање на експерт, и тоа за:  Изработка на методологија за изготвување на „Студија за организирано застапување на младите претприемачи на локално и национално ниво“ 1 Read more about Повик за ангажирање на експерт[…]

Промоција на учебникот „Системот на Заштита на Здравјето и Безбедноста при Работа и Заштитата ratione personae – правни аспекти“ – доцент Д-р Лазар Јовевски

“Јуридика” учествуваше на Форумот по повод одбележување на Меѓународниот ден на безбедност и здравје при работа – 28 април, на тема: „ Подобрување на собирањето и користењето на податоците во безбедност и здравје при работа ” подржан од Националниот совет за безбедност и здравје при работа на РМ и Меѓународната организација на трудот (ILO).   Во Read more about Промоција на учебникот „Системот на Заштита на Здравјето и Безбедноста при Работа и Заштитата ratione personae – правни аспекти“ – доцент Д-р Лазар Јовевски[…]

Преглед на проектот “Успешни во единство”

  Проект: „Успешни во единство“   Проектно резиме ИНФО Држава/Град и/или регион Република Македонија/ Скопје, Гази Баба, Бутел, Ѓорче Петров IPA компонента/ (национална или регионална) Програмска година Национален   2014 – 2015 ИПА Мерка/ Наслов на проектот ИПА 2  – Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014-2015 Наслов “Успешни во единство” Крајни корисници Млади претприемачи Read more about Преглед на проектот “Успешни во единство”[…]