Отворен ден за вмрежување на млади претприемачи – учесници на проектот “Успешни во единство”

Отворен ден за вмрежување на младите претприемачи, во Бизнис Конфедерацијата на Македонија, настан кој стави печат на проектот “Успешни во единство”. Настанот беше организиран на начин што млади претприемачи – учесници на проектот остварија средби со претставник на Бизнис Конфедерацијата на Македонија и Здружението на бизнис жени. Состаноците имаа за цел учесниците да се запознаат Read more about Отворен ден за вмрежување на млади претприемачи – учесници на проектот “Успешни во единство”[…]

Примена на нови дигитални технологии за унапредување во работата на граѓанските организации

“Примена на нови дигитални технологии за унапредување во работата на граѓанските организации” е насловот на обуката која Јуридика ја реализираше оваа недела а со цел зајакнување на капацитетите на граѓански организации имплементатори на проектот “Успешни во единство”. Обуката е дел од активностите на проектот “Успешни во единство”, кој е една од десетте поддржани акции преку Read more about Примена на нови дигитални технологии за унапредување во работата на граѓанските организации[…]