“Трудово право во еден ден” – правно советување

За прв пат во Македонија, се одржа правно советување од областа на трудовото право во форма препознатлива единствено за искусни предавачи и учесници. На советувањето учествуваа судии, професори и претставници на институции кои  делуваат во областа на работните односи.       Настанот беше организиран во три делови и тоа, панел дискусија со кратко излагање Read more about “Трудово право во еден ден” – правно советување[…]