ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА НА ТЕМА: ПОТРЕБА ЗА ЗАКОНСКИ ИЗМЕНИ ИЛИ НОВ ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Почитувани,   Македонското здружение за заштита при работа и Асоцијација за правно – економски истражувања и едукација „Јуридика“, ви нуди можност да бидете дел од уникатна специјализирана обука на тема: „Потреба за законски измени или нов закон за безбедност и здравје при работа“, на која што на тркалезна маса, детално ќе бидат разгледувани сите проблеми од Read more about ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА НА ТЕМА: ПОТРЕБА ЗА ЗАКОНСКИ ИЗМЕНИ ИЛИ НОВ ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА[…]