ЈУРИДИКА ОДДРЖА ПРАВНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА: „ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ И ДРУГИ ПРАШАЊА ОД РАБОТЕН ОДНОС“

Асоцијацијата за правно – економски истражувања и едукација „Јуридика“, одржа правно советување од областа на трудовото право и работните односи. На советувањето беа присутни судии, адвокати, професори и претставници на институции кои делуваат во областа на работните односи. Учесниците ја имаа можноста да ги слушнат стручните излагања од врвни предавачи, да учествуваат во интерактивна дискусија, Read more about ЈУРИДИКА ОДДРЖА ПРАВНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА: „ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ И ДРУГИ ПРАШАЊА ОД РАБОТЕН ОДНОС“[…]

Практична примена на последните измени на Законот за работните односи и други прашања од работен однос

Асоцијација за правно економски истражувања и едукација “ЈУРИДИКА”   Ве поканува   да бидете дел од  правното советување од областа на работните односи на тема:   „Практична примена на последните измени на Законот за работните односи и други прашања од работен однос“ Секогаш во чекор со правото, сo стремеж да ги пратиме промените на правниот Read more about Практична примена на последните измени на Законот за работните односи и други прашања од работен однос[…]