Понеделнички кафе муабет во МЗЗПР

Со позитивна мисла го започнуваме денов. Новото издание на ,,Понеделнички кафе муабет во #МЗЗПР” го поврзуваме со овогодинешната тема на одбележување на Светскиот ден за #БЗР– Безбедна и здрава работна иднина. Проф. д-р. Лазар Јовевски и м-р. Милан Петковски, разговараат на теми за Безбедност и здравје при работа, и истовремено ја промовираат изготвената регионална за Безбедност и Read more about Понеделнички кафе муабет во МЗЗПР[…]

Повици за фокус групи

Повик бр. 1 Почитувани, Здружението на граѓани Центар за еколошка демократија ФЛОРОЗОН од Скопје, во партнерство со Environmental Law and Management Association EMLA од Унгарија, започна со имплементација на проектот „Еднаков пристап за ефективна правда”. Проектот е финансиран од Европската Унија преку грантовата шема од ЦФСД при Министерството за финансии – „Зајакнување на влијанието на Read more about Повици за фокус групи[…]

Големо пролетно правно – економско советување од областа на работните односи

Асоцијацијата за правно – економски истражувања и едукација „Јуридика“, го оддржа долгоочекуваното Големо пролетно правно – економско советување од областа на работните односи, на тема: “Aктуелни прашања, дилеми и решенија од областа на работните односи” Големиот пројавен интерес за оваа обука, со повеќе од 70-тина присутни создаде атмосфера за интерактивна обука, на која се отвори Read more about Големо пролетно правно – економско советување од областа на работните односи[…]