ЈУРИДИКА ПЛАНЕРИ

Ковид -19 ги пресели повеќето работни места од канцеларија во домот на работниците. Да, на почетокот на пандемијата оваа можност беше леснувачка, сите ја прифативме, очекувајќи дека за месец-два ова ќе помине. Денес, речиси една година подоцна, „новата реалност“ која не принуди да работиме од дома ја гледаме поинаку, соочени со предизвиците кои одеа под Read more about ЈУРИДИКА ПЛАНЕРИ[…]