Отворен ден за вмрежување на млади претприемачи – учесници на проектот “Успешни во единство”

Отворен ден за вмрежување на младите претприемачи, во Бизнис Конфедерацијата на Македонија, настан кој стави печат на проектот “Успешни во единство”. Настанот беше организиран на начин што млади претприемачи – учесници на проектот остварија средби со претставник на Бизнис Конфедерацијата на Македонија и Здружението на бизнис жени. Состаноците имаа за цел учесниците да се запознаат со начинот на работа и делување на овие организации а со цел да се запознаат со предностите и придобивките од организираното застапување и делување во бизнис окружувањето и пред националните институции. Во текот на настанот учесниците исто така имаа можност да се запознаат со успешни бизнисмени, кои ја споделија својата успешна приказна, како и да остварат меѓусебна комуникација а со цел идна соработка.

20170914_124457-01

20170914_125006-01 (1)

20170914_130811-01 (1)

Во рамки на проектот “Успешни во единство” беше изготвена и “Студија за поддршка на организираното застапување на младите претприемачи на локално и национално ниво”, а како резултат на спроведеното истражување, реализирано во три општини во Скопје: Ѓорче Петров, Бутел, и Гази Баба.

20170914_125501

20170914_125556 (1)

20170914_141300 (1)

Дека настанот беше успешен потврди и интересот за вклучување во отворента дискусија за можностите на младите за претприемништво и развој на нови бизниси во нашето општество.

20170914_125624 (1)

20170914_125717-01

Leave a Reply