Примена на нови дигитални технологии за унапредување во работата на граѓанските организации

“Примена на нови дигитални технологии за унапредување во работата на граѓанските организации” е насловот на обуката која Јуридика ја реализираше оваа недела а со цел зајакнување на капацитетите на граѓански организации имплементатори на проектот “Успешни во единство”. Обуката е дел од активностите на проектот “Успешни во единство”, кој е една од десетте поддржани акции преку Read more about Примена на нови дигитални технологии за унапредување во работата на граѓанските организации[…]