ЈУРИДИКА ОДДРЖА ПРАВНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА: „ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ И ДРУГИ ПРАШАЊА ОД РАБОТЕН ОДНОС“

Асоцијацијата за правно – економски истражувања и едукација „Јуридика“, одржа правно советување од областа на трудовото право и работните односи. На советувањето беа присутни судии, адвокати, професори и претставници на институции кои делуваат во областа на работните односи. Учесниците ја имаа можноста да ги слушнат стручните излагања од врвни предавачи, да учествуваат во интерактивна дискусија, Read more about ЈУРИДИКА ОДДРЖА ПРАВНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА: „ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ И ДРУГИ ПРАШАЊА ОД РАБОТЕН ОДНОС“[…]