Oбука: Актуелни прашања и проблеми во работните односи во услови на Ковид – 19 пандемија

Почитувани, Јуридика како организација која долги години работи во областа на трудовото и социјалното право со експертски и стручен тим од оваа област, ја препознавме реалната потреба на општеството, на сите вработени и работодавачи, да ги осознаат своите права и обврски, да дознаат како да постапуваат согласно позитивните закони во оваа економска криза во која Read more about Oбука: Актуелни прашања и проблеми во работните односи во услови на Ковид – 19 пандемија[…]

Кафе муабет во МЗЗПР

Разговор помеѓу М-р Милан Петковски, претседател на МЗЗПР и Проф. д-р Лазар Јовевски од Правниот факултет Јустинијан Први на тема: „Koмпензација (плаќање) на трудот“. Прашањето за платите и надоместоците е секогаш актуелно и важно, па темата за плаќањето на трудот е во фокусот на овој „кафе муабет“. Во разговорот дискутантите зборуваат за: – Човековата работна Read more about Кафе муабет во МЗЗПР[…]