Отворен ден за вмрежување на млади претприемачи – учесници на проектот “Успешни во единство”

Отворен ден за вмрежување на младите претприемачи, во Бизнис Конфедерацијата на Македонија, настан кој стави печат на проектот “Успешни во единство”. Настанот беше организиран на начин што млади претприемачи – учесници на проектот остварија средби со претставник на Бизнис Конфедерацијата на Македонија и Здружението на бизнис жени. Состаноците имаа за цел учесниците да се запознаат Read more about Отворен ден за вмрежување на млади претприемачи – учесници на проектот “Успешни во единство”[…]