“Јуридика” одржа обука на тема “Решавање на работно-правни прашања и успешни деловни (бизнис) практики”

27.10.2016 година Обука: “Решавање на работно-правни прашања и успешни деловни (бизнис) практики” во организација на Асоцијација на правно-економски истражувања и […]