Национална работилница во рамки на проектот „Колективни договори – клуч за успешен систем на безбедност и здравје при работа“

Асоцијација за правно – економски истражувања и едукација „Јуридика“, со големо задоволство ја објавува националната работилница во рамки на проектот […]

Round table discussion

Place: South East European University Date: 04.03.2019 Time: 11:00 – 13:00 h Topic: The issue of employment and termination of […]