Почитувани,

Ни претставува огромно задоволство да ве поканиме да присуствувате на

ГОЛЕМО ПРОЛЕТНО ПРАВНО – ЕКОНОМСКО СОВЕТУВАЊЕ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

на тема:

„Актуелни прашања, дилеми и решенија  од областа на работните односи“

Засновањето на работен однос, дискриминација и мобинг, престанок на работниот однос, надомест на штета, безбедноста и здравје при работа, роковите, постапка пред работодавачот и постапка пред суд, инспекцискиот надзор, плати и надоместоци на палти, одмори и отсуства се темите кои ќе се дискутираат на ова советување.

 

Имајќи ги во предвид дилемите и проблемите во трудово-правниот систем на земјата, а со амбиција да бидеме секогаш во чекор со потребите на правото и правниот систем, „Јуридика“ ви овозможува за најважните прашања во работните односи да се разговара, презентира и работи на едно место и во еден ден, заедно со врвни практичари и теоретичари од областа на работните односи.

Како и секогаш, Јуридика најавува квалитет, и продуктивно советување, заедно со предавачите:

Проф. д-р. Лазар Јовевски – Правен факултет „Јустинијан Први“ – УКИМ,

м-р. Бојана Велкова – раководител на одделението за работни спорови Скопје 2 Скопје,

Хилда Мешкова – судија во Основниот суд Скопје 2 Скопје,

Санде Зиков – судија во Апелациониот суд Скопје,

Злате Стојановски – раководител на одделение за испекциски надзор на РСМ

Амир Имери – раководител на одделение за инспекциски надзор на регион за источна и североисточна Македонија,

М-р. Благоја Грозданов – финансиски и даночен експерт – Конто профит.

Специјални гости кои го потврдија присуството:

Кире Василев – претставник од Министерството за труд и социјална политика (МТСП)

судија Кеназија Мехмед – Апелационен суд Скопје,

судија Мелек Алија Елези – Апелационен суд Скопје,

судија Павлина Попоска – Основен суд Скопје 2 Скопје,

судија Виолета Арнаудова – Основен суд Скопје 2 Скопје,

судија Снежана Ивановска – Основен суд Скопје 2 Скопје,

судија Татјана Клинчарска – Основен суд Скопје 2 Скопје,

судија Александра Палашевска – Основен суд Скопје 2 Скопје,

судија Магдалена Бајалска –Ѓорѓиевска – Основен суд Скопје 2 Скопје,

судија Љупчо Спироски – Основен суд Скопје 2 Скопје,

д-р Гоце Младеновски – трудова медицина Медикас Скопје,

претставници за безбедност и здравје при работа од Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР),

Билјана Јовановска – Директор на Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ)

професори од правен и економски факултет, извршители, нотари и вештаци.

 

Промотивна цена за целодневното советување: 3000.00 денари.

 

*** За секој втор и следен учесник од иста организација следува 10 % попуст! ***

На 04 април 2019 (четврток) во Хотел Континентал.

Пријавете се на емаил: contact@juridica.mk или на тел.  078 758 405

Рок за пријавување и уплата: 03.04.2019 година до 16 часот.

Уплата на Жиро сметка: 210-0631903301-68
Депонент: НЛБ Тутунска Банка

  • Секој учесник ќе добие писмен материјал од обуката и сертификат за завршена обука.
  • Обуката ќе се одвива со користење на интерактивни излагања, со акцент на конкретни случаи и практична примена на решенијата, најнови техники и алатки за презентација и работа во групи.

За информации посетете ја нашата web страна: http://juridica.mk/, и facebook page: https://www.facebook.com/juridicamk/.
Ве очекуваме!

Ваша Јуридика.Plakat - Juridika!

Plakat - Juridika! Albanski