„Студија за подршка на организираното застапување на младите претприемачи на локално и национално ниво“

 Проект: „Успешни во единство“   Почитувани соработници, Ве известуваме дека проектот „Успешни во единство“ беше крунисан со изготвување на посебна „Студија за подршка на […]