Заклучоци од обуката на тема: “Работни односи и постапката на извршување во работните односи согласно новиот Закон за извршување”

Следејќи ја својата мисија Асоцијацијата “Јуридика” дејствува на остварување на визијата да даде свој придонес во унапредување на бизнис климата во […]