„Студија за подршка на организираното застапување на младите претприемачи на локално и национално ниво“

 Проект: „Успешни во единство“   Почитувани соработници, Ве известуваме дека проектот „Успешни во единство“ беше крунисан со изготвување на посебна „Студија за подршка на […]

Повик за ангажирање на обучувач

 Проект: „Успешни во единство“   Повик за ангажирање на обучувач Асоцијацијата за правно економски истражувања и едукација “ЈУРИДИКА”, во рамки […]