Оддржана Национална Конференција – „Колективните договори – клуч за успешен систем на Безбедност и здравје при работа“

Почитувани,   На 12.07.2019 година, Асоцијација за правно – економски истражувања и едукација „Јуридика“ оддржа национална Конференција во рамките на […]

Round table discussion

Place: South East European University Date: 04.03.2019 Time: 11:00 – 13:00 h Topic: The issue of employment and termination of […]