ЈУРИДИКА ПЛАНЕРИ

Ковид -19 ги пресели повеќето работни места од канцеларија во домот на работниците. Да, на почетокот на пандемијата оваа можност […]

Повици за фокус групи

Повик бр. 1 Почитувани, Здружението на граѓани Центар за еколошка демократија ФЛОРОЗОН од Скопје, во партнерство со Environmental Law and […]