Повик за ангажирање на експерт

 Проект: „Успешни во единство“ Повик за ангажирање на експерт  Асоцијацијата за правно економски истражувања и едукација “ЈУРИДИКА”, во рамки на проектот „Успешни […]

Промоција на учебникот „Системот на Заштита на Здравјето и Безбедноста при Работа и Заштитата ratione personae – правни аспекти“ – доцент Д-р Лазар Јовевски

“Јуридика” учествуваше на Форумот по повод одбележување на Меѓународниот ден на безбедност и здравје при работа – 28 април, на […]