Повик за ангажирање на обучувач

 Проект: „Успешни во единство“   Повик за ангажирање на обучувач Асоцијацијата за правно економски истражувања и едукација “ЈУРИДИКА”, во рамки […]