“Работата во иднината” – Иницијатива по повод стогодишнината на Меѓународната организација на трудот

Дејствувајќи во насока на унапредување на социјалниот дијалог, Асоцијацијата “Јуридика” беше дел од настанот на Меѓународната организација на трудот организирана по […]

“Јуридика” минатата седмица одржа обука на тема “Синдикално организирање, синдикални права и колективно договарање”

Асоцијацијата за правно економски истражувања и едукација “Јуридика” во рамки на својата програмата за унапредување на социјалниот дијалог, спроведе обука […]

“Јуридика” – грантист во рамки на проектот “Заедно за успех – млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи”

Асоцијација за правно-економски истражувања и едукација „Јуридика“ – Скопје во копартнерство со Центар за ромска заедница „ДРОМ“ – Куманово, во заеднички […]

“Јуридика” во соработка со Европската развојна агенција реализираше 2-дневна обука за подготовка на проектна апликација за програмата ЕРАСМУС + КА 2

Асоцијацијата “Јуридика” и Европската развојна агенција успешно реализираа 2-дневна обука (13 и 14 март) за подготовка на проектна апликација за […]