Согласно европските стандарди и практики во промоција на работничките права и развој на социјален дијалог, Асоцијацијата за правно економски истражувања и едукација Јуридика во рамки на својата програмата за унапредување на социјалниот дијалог, спроведе обука наменета за Синдикалната организација при АД ТЕЦ – Неготино.

17016168_1255972561105034_1856040622_o

 

Имајќи за цел унапредување на правата на работникот, како и градење на капацитети за личен развој и развој на продуктивноста на компанијата, како и подигнување на свеста за соработка и заедничко делување, тема на обуката беше Синдикално организирање, синдикални права и колективно договарање.

16990307_1255974341104856_214904182_o

17036919_1255972414438382_445314269_o

На обуката активно учество земаа 25 членови на синдикатот, заедно со нивниот претседател. За време на двете работни сесии беа разработени теми за: улогата на вработениот во трудот, потребата од синдикално организирање, основни синдикални активности, улогата на синдикалните претставници во унапредување и зајакнување на синдикалното делување, синдикален менаџмент. Учесниците работеа во групи и земаа активно учество во обуката. Во рамки на сесиите беа отворени прашања за дискусија од кои произлегоа заклучоци кои се на линија на поттик кон соработка, партнерство и дијалог меѓу работниците и работодавачот.

16990283_1255973211104969_110082725_o

16990828_1255974071104883_730434899_o

17035793_1255973281104962_2132290832_o (1)

17036538_1255975967771360_1113755300_o

Предавачи на обуката беа: Доц. Д-р Лазар Јовевски и М-р Звезда Тодоровска.

Гостин на обуката беше претседателот на гранковиот синдикат на енергетика, рударство и индустрија, г-дин Диме Димчев.

 

16990546_1255972714438352_934178198_o

Ви посакуваме успешна работа!