Разговор помеѓу М-р Милан Петковски, претседател на МЗЗПР и Проф. д-р Лазар Јовевски од
Правниот факултет Јустинијан Први на тема: „Koмпензација (плаќање) на трудот“.
Прашањето за платите и надоместоците е секогаш актуелно и важно, па темата за плаќањето на
трудот е во фокусот на овој „кафе муабет“.
lazar milan
Во разговорот дискутантите зборуваат за:
– Човековата работна средина и влијанието врз другите
– Кои се/ или кои треба да бидат мерилата за компензација на трудот? – Платите како еден од
стандардите за достоинствен живот
-Дали во Македонија платите овозможуваат достоинствен живот?
Целиот разговор, погледнете го на следниот линк: